Saltkraftanlegg på Tofte høsten 2008
Nå kjøres tempoet på byggingen opp. Gulv er støpt og bygget står klart til å ta imot delene til kraftverket. Prosjektleder Stein Erik Skilhagen i Statkraft forteller hvordan anlegget kommer til å se ut når det er ferdig. (17. november 2008)


Innløft av utstyr for forbehandling av vann
Den 10 desember ble renseanlegget for råvannet løftet inn. Det er viktig å ha kontroll med vannet som brukes i saltkraftanlegget, spesielt ferskvannet, og det blir montert både membraner og annet utstyr for å få til dette. Det var en utfordringen å få det store utstyret opp i andre etasje, men dette ble løst på en god måte. (10. desember 2008)

Vannrørinstallasjon
Vann er selve forutsetningen for å drive et saltkraftanlegg og det trengs mange hundre meter rør for å lede både ferskvann og saltvann inn i kraftstasjonen. (10. februar 2009)

Rørmontering inne i kraftstasjonen
Installasjonen av rør på utsiden er ferdig men nå begynner jobben med å montere rør inne i kraftstasjonen. (4. mars 2009)